Rekrutacja 2019/2020r.

Przedszkole

Obowiązuje rekrutacja w wersji papierowej
 • rekrutacja elektroniczna- pilotaż


  Logowanie na istniejące konto z użyciem profilu zaufanego (konto wcześniej otrzymało nadanie do składania wniosków)- instrukcja

  ZARZĄDZENIE NR 37/19 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

  ZARZĄDZENIE NR 35/19 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZORGANIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

  OŚWIADCZENIE 1
  OŚWIADCZENIE 2
  OŚWIADCZENIE 3
  OŚWIADCZENIE 4
  OŚWIADCZENIE 5
  OŚWIADCZENIE 6
  OŚWIADCZENIE 7

  UCHWAŁA NR XXI/237/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Szkoła Podstawowa

  ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dotyczy kandydatów na uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)

  OŚWIADCZENIE DO ZGŁOSZENIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ


  WYKAZ ULIC Z OBWODU NASZEJ SZKOŁY


  Zarządzenie Nr 27/19 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan


  ZARZĄDZENIE NR 36/19 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i wzoru zgłoszenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan


  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dotyczy kandydatów na uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

  OŚWIADCZENIE 1
  OŚWIADCZENIE 2
  OŚWIADCZENIE 3
  OŚWIADCZENIE 4
  OŚWIADCZENIE 5
  OŚWIADCZENIE 6

  UCHWAŁA NR XXI/238/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan