Rekrutacja 2017/2018r.

Przedszkole

Ogólne zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/18 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

Zarządzenie Nr 387/17 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

Zarządzenie Nr 388 /17 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE 1
OŚWIADCZENIE 2
OŚWIADCZENIE 3
OŚWIADCZENIE 4
OŚWIADCZENIE 5
OŚWIADCZENIE 6
OŚWIADCZENIE 7
Szkoła Podstawowa

Zarządzenie Nr 394/2017 Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan


Zarządzenie Nr 395 /17 Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru wniosku i wzoru zgłoszenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan


ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dotyczy kandydatów na uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)

OŚWIADCZENIE DO ZGŁOSZENIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ


WYKAZ ULIC Z OBWODU NASZEJ SZKOŁY


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dotyczy kandydatów na uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

OŚWIADCZENIE 1
OŚWIADCZENIE 2
OŚWIADCZENIE 3
OŚWIADCZENIE 4
OŚWIADCZENIE 5
OŚWIADCZENIE 6