Rekrutacja 2018/2019r.

Przedszkole

Zarządzenie Nr 569/18 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

Zarządzenie Nr 571/18 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na ustalenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZORGANIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

OŚWIADCZENIE 1
OŚWIADCZENIE 2
OŚWIADCZENIE 3
OŚWIADCZENIE 4
OŚWIADCZENIE 5
OŚWIADCZENIE 6
OŚWIADCZENIE 7

UCHWAŁA NR XXI/237/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dotyczy kandydatów na uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)

OŚWIADCZENIE DO ZGŁOSZENIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ


WYKAZ ULIC Z OBWODU NASZEJ SZKOŁY


Zarządzenie Nr 570/18 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan


Zarządzenie Nr 572/18 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i wzoru zgłoszenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dotyczy kandydatów na uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

OŚWIADCZENIE 1
OŚWIADCZENIE 2
OŚWIADCZENIE 3
OŚWIADCZENIE 4
OŚWIADCZENIE 5
OŚWIADCZENIE 6

UCHWAŁA NR XXI/238/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan