Wydarzenia militarne w końcowym okresie walk

18 lutego 1919
Powstańcy pod Rynarzewem zdobyli niemiecki pociąg pancerny.
Do końca lutego 1919
Starcia zbrojne pod Margoninem, Bydgoszczą, Chodzieżą, Nakłem, Kępnem, Krotoszynem, Ostrzeszowem.
9 marca 1919
Kompania ochotnicza powstańców wyruszyła do Małopolski w celu walki z Ukraińcami.
24 kwietnia 1919
Dalsza rozbudowa armii powstańczej. Komisariat NRL powołał pod broń roczniki 1891, 1892, 1893, 1894, 1901.
30 maja 1919
Straż Ludowa została przekształcona w Obronę Krajową.
6 czerwca
Starcia w rejonie Bydgoszczy.
18 czerwca 1919
Walki pod Rynarzewem.
28 czerwca 1919
Niemcy podpisały traktat wersalski, w wyniku którego do Polski powróciła - z wyjątkiem skrawków - prawie cała Wielkopolska. Czyn zbrojny Wielkopolan zakończył się sukcesem. "gen. J. Dowbór-Muśnicki fragment memoriału"
1 lipca 1919
Ogień artylerii na froncie wielkopolskim.
2 lipca 1919
Niemcy pod Kąkolewem koło Leszna zabili dwóch polskich oficerów.
II półrocze 1919
Mimo podpisania traktatu pokojowego na linii frontu wielkopolskiego dochodziło jeszcze do sprowokowanych przez Niemców zajść.
10 stycznia 1920
W życie wszedł traktat wersalski, na mocy którego armia powstańcza miała przejąć Pomorze oraz te miejscowości Wielkopolski, które do tej pory pozostawały w rękach niemieckich, np. Leszno i Rawicz.
13 stycznia 1920
Dowództwo frontu wielkopolskiego wydało rozkaz do rozpoczęcia przejmowania zajmowanych dotąd przez Niemców terytoriów.
17 stycznia 1920
Początek akcji przejmowania.
8 marca 1920
Likwidacja frontu wielkopolskiego - koniec ery Powstania Wielkopolskiego.