Wydarzenia militarne w trzecim okresie walk

16 stycznia 1919
Walki w rejonie Międzychodu. Gen. J. Dowbor-Muśnicki objął funkcję naczelnego wodza.
17 stycznia 1919
Został ogłoszony pobór do wojska. Pod broń powołano roczniki 1897, 1898 i 1899. Ważny etap w przekształceniu ochotniczych sił powstańczych w regularną Armię Wielkopolską. Gen. J. Dowbor-Muśnicki zwrócił się z odezwą do żołnierzy: "Odezwa Gen. J. Dowbora-Muśnickiego"
21 stycznia 1919
NRL ustanowiła tekst roty przysięgi wojsk powstańczych: "Rota przysięgi wojsk powstańczych"
22 stycznia 1919
Wzmogły się walki na froncie północnym - Niemcy zajęli Potulice. Natomiast na południu powstańcy odnieśli sukces pod Robczyskiem koło Leszna.
23 stycznia 1919
Skuteczna powstańcza obrona Miejskiej Górki.
25 stycznia 1919
W wyniku śmiałej akcji siły powstańcze zajęły Kargowę i Babimost.
26 stycznia 1919
Uroczysta przysięga gen. Dowbora-Muśnickiego i wojsk powstańczych na Placu Wolności w Poznaniu.
28 stycznia 1919
Niemcy podjęli ofensywę na froncie północnym, w rejonie Bydgoszczy i Nakła. W dniach następnych ciężkie walki toczyły się pod Rynarzewem. Powstańcy utracili Szubin.
3 lutego 1919
Rozwijająca się pomyślnie ofensywa niemiecka na północy załamała się. Wróg został wyparty za Noteć. Powstańcy odbili Rynarzewo i odnieśli zwycięstwo pod Kcynią. w dniu następnym odzyskano Szubin.
4 lutego 1919
Działania zaczepne na południu. Powstańcy dotarli do przedmieść Rawicza, jednak zostali odparci. Ciężkie walki na tym odcinku toczyły się również w następnych dniach.
7 lutego 1919
Ciężkie walki o Kolno, które przechodziło z rąk do rąk. Komisariat NRL mianował 122 podoficerów Polaków z byłej armii pruskiej na stopień podporucznika.
9 lutego 1919
Na zachodzie w rejonie Trzciela powstańcy odparli niemieckie natarcie.
10 lutego 1919
Odparcie natarcia niemieckiego pod Rawiczem.
12 lutego 1919
Natarcie niemieckie przy wsparciu pociągów pancernych na Kargowę i Babimost odniosło sukces. Atak niemiecki został powstrzymany pod Kopanicą.
14 lutego 1919
Niemcy przenieśli siedzibę naczelnego dowództwa do Kołobrzegu, co świadczyło o planach ofensywnych przeciwko Wielkopolsce.
16 lutego 1919
w Trewirze został przedłużony rozejm Niemiec z państwami Ententy. Obejmował on również front wielkopolski. Tym samym armia powstańcza została uznana za wojsko sprzymierzone.