Wydarzenia militarne w drugim okresie walk

9 stycznia 1919
Powstańcy zostali zmuszeni do opuszczenia Nakła.
10 stycznia 1919
Walki w południowej Wielkopolsce, w rejonie Leszna, pod Rydzyną i Kąkolewem, zdobycie przez powstańców Sarnowy.
11 stycznia 1919
Bój o Szubin zakończył się zwycięstwem strony polskiej. W rękach powstańców znalazł się nie tylko Szubin, ale również Żnin, Łabiszyn, Złotniki. Również w innych rejonach północnej Wielkopolski dała się zauważyć znaczna aktywność strony polskiej. Na zachodzie natomiast miało miejsce niepowodzenie pod Zbąszyniem, a na południu Polacy utracili Sarnowę. "Notatka prasowa o zachowaniu się Niemców podczas walki pod Szubinem"
12 stycznia 1919
Walki w rejonie Leszna, pod Lipnem.
13 stycznia 1919
Powstańcy utracili Szamocin.
15 stycznia 1919
Nieudana operacja powstańcza pod Szamocinem.