Wydarzenia polityczne przed powstaniem

Styczeń 1916
Utworzenie Tajnego Międzypartyjnego Komitetu Obywatelskiego skupiającego posłów - Polaków do parlamentu Rzeszy i sejmu pruskiego.
Lipiec 1918
Na terenie zaboru pruskiego powstała sieć polskich Komitetów Obywatelskich.
11 października 1918
Wspólny komunikat organizacji polskich działających w Rzeszy, opowiadających się jawnie za niepodległością Polski:"Tylko zjednoczenie wszystkich części narodu osiadłych na ziemiach polskich w jedną całość, wyposażoną w pełnię praw państwowych, stanowić może rękojmię trwałego przymierza narodów".
12 listopada 1918
Z Centralnego Komitetu Obywatelskiego wyłoniono tymczasowy Komisariat w składzie:
ks. Stanisław Adamski, Wojciech Korfanty, Adam Poszwiński. Prezydentem Poznania został Jarogniew Drwęski.
13 listopada 1918
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej wydał odezwę do społeczeństwa polskiego zaboru pruskiego, wzywając do spokoju: "Odezwa do społeczeństwa polskiego"
17 listopada 1918
Komisariat NRL wezwał do jednorazowego "podatku narodowego".
18 listopada 1918
Wybory członków Powiatowych Rad Ludowych i delegatów na Sejm Dzielnicowy.
3-5 grudnia 1918
Obrady Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich ziem polskich znajdujących się pod zaborem pruskim, jak również polskiej emigracji zarobkowej w Niemczech (głównie Westfalii). Sejm podjął szereg uchwał wyrażających wolę ludności polskiej, mieszkającej pod zaborem pruskim, do połączenia się z innymi ziemiami polskimi w zjednoczonym państwie polskim.
"Rezolucje Polskiego Sejmu Dzielnicowego"
6 grudnia 1918
Pierwsze posiedzenie wybranej przez Sejm Dzielnicowy Naczelnej Rady Ludowej. Na czele prezydium stanął Bolesław Krysiewicz. Organ roboczy stanowił Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, w którym zasiedli: ks. Stanisław Adamski (Poznań), Wojciech Korfanty (Śląsk),
dr Stefan Łaszewski (Pomorze), red. Adam Poszwiński (Kujawy), Józef Rymer (Śląsk) i Władysław Seyda (Poznań). W Gdańsku i Bytomiu utworzono podkomisariaty.
11 grudnia 1918
W szkołach poznańskich wprowadzono naukę języka polskiego i religii w języku polskim.