AKCJA KACPER- WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE

Możesz pomóc oddając 1% podatku
Prosimy wpłacać na konto:
Organizacja Pożytku Publicznego Numer KRS 0000023852
Hasło:KACPER TROJANOWSKIW Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczpienie szpiku do dawcy niespokrewnionego.
Są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy, wśród 20 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie.?

Białaczka (łac. leucaemia) – nazwa grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Nazwa historycznie wywodzi się od białawego koloru próbki krwi chorego na ostrą białaczkę. Białaczka charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, węzłach chłonnych). Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w proporcji 3:2. Zmienione leukocyty powstają z komórek macierzystych w wyniku tzw. transformacji białaczkowej. Dochodzi do trwałych zmian cytokinetycznych, metabolicznych i antygenowych. Ich przyczyną może być kilka współdziałających ze sobą czynników, np. retrowirusy, predyspozycje osobnicze (geny), czynniki zewnętrzne np. promieniowanie jonizujące, środki chemiczne, zanieczyszczenie środowiska, zakażenia. Czynniki te ułatwiają transformację białaczkową lub osłabiają układ immunologiczny.

RODZAJE BIAŁACZKI

  • Białaczka szpikowa
  • ostra białaczka szpikowa (AML)
  • ostra białaczka promielocytowa
  • przewlekła białaczka szpikowa (CML) Przewlekła białaczka szpikowa (łac. myelosis leukaemica chronica, ang. chronic myeloid leukemia, CML) jest zespołem mieloproliferacyjnym polegającym na rozroście klonalnym przekształconej nowotworowo komórki macierzystej szpiku kostnego.
  • białaczka limfoblastyczna
  • ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
    przewlekła białaczka limfatyczna
    źródło www.wikipedia.pl