Dokumenty do pobrania

Statut szkoły POBIERZ
Program Wychowawczo - Profilaktyczny POBIERZ
Przedmiotowy system oceniania POBIERZ


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych POBIERZ

Programy nauczania POBIERZ

PROCEDURY W SZKOLE
Procedury zachowania bezpieczeństwa POBIERZ
Zwalnianie z wychowania fiz. POBIERZ
Regulamin wycieczek szkolnych POBIERZ
Regulamin wyjść grupowych POBIERZ
Procedury korzytsania ze sprzętu elektronicznego POBIERZ
Procedury postępowania w przypadku podejrzewania cyberprzemocy i nadużywania mediów POBIERZ
Strategia działań wychowawczych i interwencyjncyh POBIERZ

Zarządzenie w sprawie boiska szkolnego POBIERZ
Regulamin Boiska Szkolnego POBIERZ

Zarządzenie o wydawaniu duplikatu legitymacji szkolnej/świadectwa POBIERZ
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/świadectwa POBIERZ
Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolanej i świadectw POBIERZ

Zarządzenie o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych POBIERZ