Historia szkoły

Budynek szkoły powstał jeszcze za czasów zaboru pruskiego. Budowany w latach 1914-1915, wkrótce został oddany do użytku jako Katolicka Szkoła Powszechna. W 1920 roku Katolicka Szkoła Powszechna stała się pełną siedmioklasową szkołą. Jej rektorem był wtedy Teodor Sowiński. 31 VII 1926 roku szkołę rozdzielono na dwie części, na część męską i na część żeńską, a rektorami oddziałów zostali Jan Hoeffner i Kazimiera Miecznikowska. Z okazji X rocznicy odzyskania niepodległości, w 1928 roku, odsłonięto na parterze budynku pamiątkową tablicę, wykonaną z białego marmuru, na której złotymi literami napisano refren pieśni „Boże, coś Polskę” (tablica uległa zniszczeniu w czasie wojny). W szkole aktywnie działały drużyny harcerskie. Dalszy rozwój szkoły przerwał wybuch II wojny światowej. Na terenie szkoły ulokowano wtedy zakłady elektrotechniczne, przemysłu zbrojeniowego oraz obóz przejściowy dla niemieckich przesiedleńców. Podczas wojny okupant wywiózł niemal wszystkie urządzenia i zbiory szkolne. Po jej zakończeniu budynek trzeba było całkowicie odrestaurować. Dzięki zaangażowaniu ówczesnych władz i społeczeństwa Kościana już trzy tygodnie po wyzwoleniu (tj. 15 lutego 1945 roku) rozpoczęto naukę w siedmiu klasach. Pierwszym kierownikiem szkoły został Jan Masztalerz. W maju 1945 roku powołano na to stanowisko Waleriana Jądera. W międzyczasie nadal remontowano gmach szkoły i zdobywano niezbędny do nauki sprzęt. Powstała również stołówka oraz gabinety: lekarski i stomatologiczny. Cały czas powiększano niewielką początkowo bibliotekę szkoły. Gdy Ludwik Beba objął jej kierownictwo w 1948 roku, księgozbiór liczył 780 książek. Dzięki swej działalności doprowadził do uznania jej w 1952 roku za jedną z najlepszych w kraju, a w 1975 roku, gdy przechodził na emeryturę, biblioteka liczyła już ponad 10 000 woluminów. W latach 1950 - 1958 nastąpił ogromny wzrost liczby uczniów, przez co spadła jakość nauki. Poprawa nastąpiła w 1959 roku wraz z wybudowaniem i oddaniem do użytku nowego budynku szkolnego (obecny Zespół Szkół nr 4). W 1968 roku powstał przy szkole Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych. W 1972 roku funkcję kierownika szkoły przejął Zbigniew Reszke. Osiem lat później został zastąpiony przez Janinę Grygier, która wkrótce rozpoczęła przyjęte przez władze starania o nadanie szkole imienia. W 1983 roku Szkole Podstawowej nr 1 nadano imię gen. Zygmunta Berlinga. Następczynią Janiny Grygier została Iwona Bereszyńska. W 1994 roku została oddana do użytku nowa sala gimnastyczna. W 2004 roku dyrektorem szkoły została Małgorzata Ratajczak. W ostatnich latach modernizowano szkołę: przeprowadzono m.in. remont elewacji szkoły, powstały pracownie informatyczne, odnowiono kotłownię i sanitariaty oraz odmalowano korytarze i większość klas. Zainstalowane zostały również system sygnalizacji włamania oraz monitoring. W roku szkolnym 2006/2007 zostało utworzone w czytelni szkolnej Centrum Informacji Multimedialne