Dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Ratajczak

Zastępcy Dyrektora
mgr Iwona Kościańska- Dudziak

mgr Maciej Janowicz