NAJWAŻNIEJSZE WIADOMOŚCI O BIBLIOTECE

O BIBLIOTECE


Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie łączy długoletnią tradycję nowoczesnością.
Warsztat informacyjny, systematycznie gromadzone zbiory oraz ich atrakcyjność
wpływają na zainteresowania czytelnicze uczniów, służą kształtowaniu nawyku obcowania z książką.
Biblioteka jako integralna część szkoły jest pracownią interdyscyplinarną, która
przygotowuje uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Od 2006
roku dysponujemy Centrum Informacji Multimedialnej, w którym czytelnicy mogą
korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, multimedialnych
programów edukacyjnych.
Dla wielu uczniów biblioteka jest miejscem, gdzie czują się komfortowo.
To swoisty azyl dla miłośników literatury oraz tych, którzy pragną poszerzyć swoją
wiedzę, w przyjaznej atmosferze uczestniczyć w życiu codziennym szkoły.
Organizujemy dla uczniów konkursy czytelnicze, imprezy biblioteczne, wystawy
i ekspozycje. Podejmujemy różne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i
społeczną, pozwalające uczniom wykazać się wiedzą i kreatywnością.
Prowadzimy lekcje
zajęcia tematyczne. Uczestniczymy w projektach edukacyjnych.
Cykliczne imprezy odbywające się w bibliotece to:
- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
- Światowy Dzień Pluszowego Misia
- Pasowanie na czytelnika uczniów klas I
- Spotkania z ciekawymi ludźmi
- Obchody Rocznicowe ( Rok Janusza Korczaka, Rok Juliana Tuwima, Rok Czytelnika)
- Oryginalne akcje promujące czytelnictwo.
W bibliotece organizowane są:
- Tematyczne wystawy książek
- Konkursy recytatorskie, plastyczne, literackie
- Akcja Marzycielska Poczta.
W bibliotece:
- miłego dnia życzymy
- o ciepły uśmiech prosimy
- czytelników chętnie widzimy
- o dobry nastrój zadbamy
- księgozbiór bogaty mamy ( ponad 24 000 woluminów! ).
W bibliotece możesz:
- czytać i wypożyczać książki
- przygotowywać się do lekcji i szukać informacji
- korzystać z Internetu
- uczyć się
- rozwijać swoją kreatywność
- miło i ciekawie spędzać czas.

Copyright © ZS-1 2014