__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Warzywne zajęcia plastyczne w grupie Sówek

__________

Sówki z wizytą w klasie III a

__________

 

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________