Dokumenty do pobrania przez nauczycieli

Regulamin określający zasady udzielania wsparcia w postaci sfinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli z projektu pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” POBIERZ

Ulotka Inw dla pedagogow POBIERZ

Wniosek nauczyciela z planem POBIERZ

Wzór formularza rekrutacyjnego POBIERZ

Wzór oświadczenia uczestnika projektu POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie POBIERZ

Zarządzenie 14 i 15 dyrektora szkoły. Regulamin dokształcania POBIERZ