Downlads

Statut szkoły POBIERZ
Program wychowawczy POBIERZ
Plan pracy szkoły 2016/2017 POBIERZ
Program profilaktyki POBIERZ


Regulamin obrotu używanymi podręcznikami obowiązujący w szkole POBIERZ
Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych POBIERZ

Przedmiotowe systemy ocenianaia POBIERZ

PROCEDURY W SZKOLE
Procedury zachowania bezpieczeństwa POBIERZ
Zwalnianie z wychowania fiz. POBIERZ
Regulamin wycieczek szkolnych POBIERZ