School staff


Offices
Elżbieta Prałat
Bernarda Skrzypczak
Maria Ratajczak
Ewelina Gertig- Duda
Canteen
Zofia Kunc
Urszula Sworacka
Lucyna Bączyk
Staff
Anna Bartkowiak
Łucja Blimel
Jolanta Frąckowiak
Grażyna Grygier
Hanna Kozłowska
Magdalena Matysiak
Janina Michalczyk
Barbara Napierała
Czesława Winger
Stanisław Szymkowiak
Grzegorz Wyrwa