Rada Szkoły

rok szkolny 2018/2019

Zarząd Rady Rodziców

1. Wiesława Wiśniewska-Perz przewodnicząca
2. Katarzyna Główczak zastępca przewodniczącej
3. Ewa Puzyrewicz sekretarz
4. Beata Felman księgowa
5. Beata Szermer członek
6. Marta Bosy członek
7. Agnieszka Lewandowska-Maroszek członek
8. Katarzyna Szymańska członek

Komisja Rewizyjna

1. Maciej Szott
2. Maciej Kacprzyk
3. Olga Wlekły

Członkowie Rady Rodziców- kliknij
Regulamin Rady Rodziców- kliknij
Plan Pracy Rady Rodziców- kliknij