Rada Szkoły

rok szkolny 2016/2017

Zarząd Rady Rodziców

1. Wiesława Wiśniewska-Perz przewodnicząca
2. Katarzyna Główczak zastępca przewodniczącej
3. Ewa Puzyrewicz sekretarz
4. Beata Felman księgowa
5. Beata Szermer członek
6. Agnieszka Lewandowska-Maroszek członek
7. Katarzyna Szymańska członek
8. Marta Bosy członek

Komisja Rewizyjna

1. Izabela Olbińska
2. Dorota Kasperska
3. Paulina Andrzejewska

Członkowie Rady Rodziców- kliknij
Regulamin Rady Rodziców- kliknij